9 ครั้ง (9-10 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ประถม
P'NARD

วิทยาศาสตร์ ป.4/2 ONLINE มิ.ย. 2020

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/2 คอร์ส Online ช่วงเดือน มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'NARD)

1,100.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ ป.4/2 คอร์ส Online ช่วงเดือน มิถุนายน 2020

By P'NARD UPBRAiN TUTOR
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 7 ชั่วโมง 15 นาที
ครั้งที่ 1 (จันทร์ 8 มิถุนายน) 52 นาที
ครั้งที่ 2 (พุธ 10 มิถุนายน) 52 นาที
ครั้งที่ 3 (ศุกร์ 12 มิถุนายน) 57 นาที
ครั้งที่ 4 (จันทร์ 15 มิถุนายน) 52 นาที
ครั้งที่ 6 (ศุกร์ 19 มิถุนายน) 56 นาที
ครั้งที่ 5 (พุธ 17 มิถุนายน) 52 นาที
ครั้งที่ 7 (จันทร์ 22 มิถุนายน) 57 นาที
ครั้งที่ 8 54 นาที

วิทยาศาสตร์ ป.4/2 ONLINE มิ.ย. 2020

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/2 คอร์ส Online ช่วงเดือน มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'NARD)

1,100.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์