9 ครั้ง (9-10 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร์ ประถม
P'DOME

คณิตศาสตร์ ป.4/1 ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาคณิตศาสตร์ ป.4/1 คอร์ส Online ช่วงเดือน มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'DOME)

1,100.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

คณิตศาสตร์ ป.4/1 คอร์ส Online ช่วงเดือน มิถุนายน 2020

By P'DOME UPBRAiN TUTOR
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 5 ชั่วโมง 37 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 13 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ 14 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 20 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 30 นาที
ครั้งที่ 4 (อาทิตย์ 21 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 28 นาที

คณิตศาสตร์ ป.4/1 ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาคณิตศาสตร์ ป.4/1 คอร์ส Online ช่วงเดือน มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'DOME)

1,100.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์