9 - 10 ครั้ง (14 - 15 ชั่วโมง)

ภาษาอังกฤษ
P'JAM

ภาษาอังกฤษ ป.6 ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาภาษาอังกฤษ P.6 คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'JAM)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ ป.6 คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020

By P'JAM UPBRAiN TUTOR
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 10 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 23 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง
ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 3 (วันเสาร์ 30 พฤษภาคม) 12 นาที
ครั้งที่ 4 (วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 28 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 6 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 7 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 13 มิถุนายน) 59 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 14 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 9 (เสาร์ 20 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 20 นาที

ภาษาอังกฤษ ป.6 ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาภาษาอังกฤษ P.6 คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'JAM)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์