9 - 10 ครั้ง (14 - 15 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
P'CHERRY

วิทยาศาสตร์ M.1 UPPRO ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาวิทยาศาสตร์ M.1 UPPRO คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'CHERRY)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ M.1 UPPRO คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020

By P'CHERRY UPBRAiN TUTOR
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 9 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 23 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ 24 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 28 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 30 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 4 (31 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 6 มิถุนายน) 46 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 13 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 17 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 14 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง
ครั้งที่ 9 (เสาร์ 20 มิถุนายน) 52 นาที

วิทยาศาสตร์ M.1 UPPRO ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาวิทยาศาสตร์ M.1 UPPRO คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'CHERRY)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์