9 - 10 ครั้ง (14 - 15 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
P'CHERRY

วิทยาศาสตร์ M.1 PCSHS ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาวิทยาศาสตร์ M.1 PCSHS คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'CHERRY)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ M.1 PCSHS คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020

By P'CHERRY UPBRAiN TUTOR
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 12 ชั่วโมง 5 นาที
ครั้งที่ 1 (อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 34 นาที
ครั้งที่ 3 (วันเสาร์ 30 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 3 นาที
ครั้งที่ 4 (วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่2 (29 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่5 (6มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 7 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 8 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 13 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 29 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 14 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 5 นาที
ครั้งที่ 9 (เสาร์ 20 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 35 นาที

วิทยาศาสตร์ M.1 PCSHS ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาวิทยาศาสตร์ M.1 PCSHS คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'CHERRY)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์