9 - 10 ครั้ง (14 - 15 ชั่วโมง)

ฟิสิกส์
P'NATE

ฟิสิกส์ M.6 BR ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาฟิสิกส์ M.6 BR คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'NATE)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ฟิสิกส์ M.6 BR คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020

By P'NATE UPBRAiN TUTOR
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 13 ชั่วโมง 1 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 23 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 2 1 ชั่วโมง 17 นาที
ครั้งที่ 3 (วันเสาร์ 30 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 4 (วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่5 (เสาร์ 6 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 7 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 13 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 9 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 14 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 9 (เสาร์ 20 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 10 (อาทิตย์ 21 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 10 นาที

ฟิสิกส์ M.6 BR ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาฟิสิกส์ M.6 BR คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'NATE)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์