9 - 10 ครั้ง (14 - 15 ชั่วโมง)

ฟิสิกส์
P'NATE

ฟิสิกส์ M.1 PCSHS ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาฟิสิกส์ M.1 PCSHS คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'NATE)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ฟิสิกส์ M.1 PCSHS คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020

By P'NATE UPBRAiN TUTOR
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับย้อนหลัง 12 ชั่วโมง
ครั้งที่ 1 (พฤหัส 21 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 27 นาที
ครั้งที่ 2 (อังคาร 26 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 28 นาที
ครั้งที่ 3 (พฤหัส 28 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่4 (อังคาร 2 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่5 (พฤหัส 4 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 6 (อังคาร 9 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 7 (พฤหัส 11 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 8 (อังคาร 16 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 9 (อังคาร 23 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง

ฟิสิกส์ M.1 PCSHS ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาฟิสิกส์ M.1 PCSHS คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'NATE)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์