9 - 10 ครั้ง (14 - 15 ชั่วโมง)

ฟิสิกส์
P'NATE

ฟิสิกส์ M.1 BR ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาฟิสิกส์ M.1 BR คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'NATE)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ฟิสิกส์ M.1 BR คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020

By P'NATE UPBRAiN TUTOR
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 12 ชั่วโมง 52 นาที
ครั้งที่ 1 (พุธ 20 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 2 (จันทร์ 25 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 3 (พุธ 27 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 4 (จันทร์ 1 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่5 (พุธ 3 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 6 (จันทร์ 8 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 7 (พุธ 10 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 8 (จันทร์ 15 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 15 นาที
ครั้งที่ 9 (พุธ 17 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 13 นาที
ครั้งที่ 10 (จันทร์ 22 มิถุนายน) 46 นาที

ฟิสิกส์ M.1 BR ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาฟิสิกส์ M.1 BR คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'NATE)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์