9 - 10 ครั้ง (14 - 15 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร์ ม.ต้น
P'MAC

คณิตศาสตร์ M.1 UPPRO ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาคณิตศาสตร์ M.1 UPPRO คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'MAC)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

คณิตศาสตร์ M.1 UPPRO คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020

By P'MAC UPBRAiN TUTOR
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 9 ชั่วโมง 11 นาที
ครั้งที่ 1 (พฤหัส 21 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 17 นาที
ครั้งที่ 2 (อังคาร 26 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 3 (พฤหัส 28 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 4 (อังคาร 2 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 5 (วันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 7 (พฤหัส 11 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 17 นาที
ครั้งที่ 8 (อังคาร 16 มิถุนายน) 0 วินาที
ครั้งที่ 9 (อังคาร 23 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 15 นาที

คณิตศาสตร์ M.1 UPPRO ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาคณิตศาสตร์ M.1 UPPRO คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'MAC)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์