9 - 10 ครั้ง (14 - 15 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร์ ม.ต้น
P'MAC

คณิตศาสตร์ M.1 BR ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาคณิตศาสตร์ M.1 BR คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'MAC)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

คณิตศาสตร์ M.1 BR คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020

By P'MAC UPBRAiN TUTOR
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 13 ชั่วโมง 1 นาที
ครั้งที่ 1 (พุธ 20 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 2 (จันทร์ 25 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 3 (พุธ 27 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 4 (จันทร์ 1 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 5 (พุธ 3 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 6 (จันทร์ 8 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 7 (พุธ 10 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 8 (จันทร์ 15 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 9 (พุธ 17 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 7 นาที
ครั้งที่ 10 (จันทร์ 22 มิถุนายน) 59 นาที

คณิตศาสตร์ M.1 BR ONLINE พ.ค. - มิ.ย. 2020

วิชาคณิตศาสตร์ M.1 BR คอร์ส Online ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2020 (สอนโดย P'MAC)

1,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์