8 ครั้ง (12 ชั่วโมง)

ภาษาอังกฤษ
P'MAC

ภาษาอังกฤษ ม.2 SUMMER 2020

วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ปิดเทอมเมษายน 2020 (สอนโดย P'MAC)

2,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ ม.2  ปิดเทอมเมษายน 2020

By P'MAC UPBRAiN TUTOR
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 15 ชั่วโมง 11 นาที
ครั้งที่ 1 (จันทร์ 11 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 35 นาที
ครั้งที่ 2 (พุธ 13 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 27 นาที
ครั้งที่ 3 (ศุกร์ 15 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 4 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 5 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 6 0 วินาที
ครั้งที่ 7 2 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 8 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 9 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 10 1 ชั่วโมง 32 นาที
ครั้งที่ 12 1 ชั่วโมง 22 นาที

ภาษาอังกฤษ ม.2 SUMMER 2020

วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ปิดเทอมเมษายน 2020 (สอนโดย P'MAC)

2,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์