8 ครั้ง (12 ชั่วโมง)

ภาษาอังกฤษ
P'JAM

ภาษาอังกฤษ ป.6 SUMMER 2020

วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปิดเทอมเมษายน 2020 (สอนโดย P'JAM)

1,400.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ ป.6 ปิดเทอมเมษายน 2020

By P'JAM UPBRAiN TUTOR
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 7 ชั่วโมง 12 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 25 เมษายน) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ 26 เมษายน) 1 ชั่วโมง 3 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 2 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 11 นาที
ครั้งที่ 4 (อาทิตย์ 3 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 9 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 10 พฤษภาคม) 43 นาที

ภาษาอังกฤษ ป.6 SUMMER 2020

วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปิดเทอมเมษายน 2020 (สอนโดย P'JAM)

1,400.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์