8 ครั้ง (12 ชั่วโมง)

ฟิสิกส์
P'NATE

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์วิชาสามัญ(แยกปี)

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์วิชาสามัญ(แยกปี)

0.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์วิชาสามัญ(แยกปี)
โครงสร้างหลักสูตร
VDO สำหรับเรียนออนไลน์ 22 ชั่วโมง 14 นาที
EP1. ฟิสิกส์สามัญ 63 ครั้งที่1 1 ชั่วโมง 37 นาที
EP2. ฟิสิกส์สามัญ 63 ครั้งที่2 1 ชั่วโมง 20 นาที
EP3. ฟิสิกส์สามัญ 62 ครั้งที่1 1 ชั่วโมง 41 นาที
EP4. ฟิสิกส์สามัญ 62 ครั้งที่2 47 นาที
EP5. ฟิสิกส์สามัญ 61 ครั้งที่1 1 ชั่วโมง 20 นาที
EP6. ฟิสิกส์สามัญ 61 ครั้งที่2 1 ชั่วโมง 11 นาที
EP7. ฟิสิกส์สามัญ 60 ครั้งที่1 1 ชั่วโมง 19 นาที
EP8. ฟิสิกส์สามัญ 60 ครั้งที่2 1 ชั่วโมง 14 นาที
EP9. ฟิสิกส์สามัญ 59 ครั้งที่1 1 ชั่วโมง 16 นาที
EP10. ฟิสิกส์สามัญ 59 ครั้งที่2 1 ชั่วโมง 16 นาที
EP11. ฟิสิกส์สามัญ 59 ครั้งที่3 37 นาที
EP12 ฟิสิกส์สามัญ 58 ครั้งที่1 1 ชั่วโมง 15 นาที
EP13. ฟิสิกส์สามัญ 58 ครั้งที่2 1 ชั่วโมง
EP14. ติวสอบ สอวน. 63 1 ชั่วโมง 20 นาที
EP15. ฟิสิกส์สามัญ 57 ครั้งที่1 1 ชั่วโมง 13 นาที
EP16. ฟิสิกส์สามัญ 57 ครั้งที่2 1 ชั่วโมง 17 นาที
EP17. ฟิสิกส์สามัญ 55 ครั้งที่1 1 ชั่วโมง 23 นาที
EP18. ฟิสิกส์สามัญ 55 ครั้งที่2 1 ชั่วโมง 1 นาที

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์วิชาสามัญ(แยกปี)

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์วิชาสามัญ(แยกปี)

0.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์