12 ครั้ง (18 ชั่วโมง)

ฟิสิกส์
P'NATE

ฟิสิกส์ สอวน. (กลุ่มไฟฟ้า)

ฟิสิกส์ สอวน. (กลุ่มไฟฟ้า)

0.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ฟิสิกส์ อสวน. (กลุ่มไฟฟ้า)
โครงสร้างหลักสูตร
VDO สำหรับเรียนออนไลน์ 14 ชั่วโมง 39 นาที
ครั้งที่ 1 -ไฟฟ้ากระแสตรง 1- (พุธ 20 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 2 -ไฟฟ้ากระแสตรง2- (จันทร์ 25 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 3 -ไฟฟ้ากระแสตรง3- (พุธ 27 พฤษภาคม) 1 ชั่วโมง 15 นาที
ครั้งที่ 4 -ไฟฟ้ากระแสตรง4- (จันทร์ 1 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่5 -ไฟฟ้ากระแสตรง5- (พุธ 5 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 6 -ไฟฟ้ากระแสตรง6- (จันทร์ 8 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 7 -ไฟฟ้ากระแสตรง7- (พุธ 10 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 8 -ไฟฟ้าสถิต1- (จันทร์ 15 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 9 -ไฟฟ้าสถิต2- (พุธ 17 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 17 นาที
ครั้งที่ 10 -ไฟฟ้าสถิต3- (จันทร์ 22 มิถุนายน) 1 ชั่วโมง 30 นาที
ครั้งที่ 11 -ไฟฟ้าสถิต4- 1 ชั่วโมง 10 นาที

ฟิสิกส์ สอวน. (กลุ่มไฟฟ้า)

ฟิสิกส์ สอวน. (กลุ่มไฟฟ้า)

0.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์