12 ครั้ง (18 ชั่วโมง)

ฟิสิกส์
P'NATE

ฟิสิกส์ สอวน. (กลุ่มกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ สอวน. 2020

0.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
P-2020-POSN ฟิสิกส์ อสวน. 2020
โครงสร้างหลักสูตร
VDO สำหรับเรียนออนไลน์ 19 ชั่วโมง 43 นาที
ครั้งที่ 1-บทนำและการวัด1- ไม่สมบูรณ์ 1 ชั่วโมง 4 นาที
ครั้งที่ 2 - บทนำและการวัด2 -การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง1 1 ชั่วโมง 11 นาที
ครั้งที่ 3 - การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง2 1 ชั่วโมง 9 นาที
ครั้งที่ 4-การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง3 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 5-การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง4 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 6-การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง5 47 นาที
ครั้งที่ 7-มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 1 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 8-มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 2 1 ชั่วโมง 17 นาที
ครั้งที่ 9- มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 3 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 10-มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 4 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 11- การเคลื่อนที่วิถีโค้ง (Projectile) 1 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 12 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง (Projectile) 2 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 13 (ติวสอบ 9 สามัญ 1) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 14 (ติวสอบ 9 สามัญ 2) 1 ชั่วโมง 50 นาที
ครั้งที่ 15 (ติวสอบ 9 สามัญ 3) 1 ชั่วโมง 26 นาที

ฟิสิกส์ สอวน. (กลุ่มกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ สอวน. 2020

0.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์