30 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร์ ประถม
P'DOME

คณิตศาสตร์ พี่โดม ป.2/2 เทอม 2/2020

คณิตศาสตร์ พี่โดม ป.2/2 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
คณิตศาสตร์ พี่โดม ป.2/2 เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 7 ชั่วโมง 58 นาที
ครั้งที่ 1 (อังคาร 8 ธ.ค) 58 นาที
ครั้งที่ 2 (พฤหัส 10 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง
ครั้งที่ 3 (อังคาร 15 ธ.ค.) 56 นาที
ครั้งที่ 4 (พฤหัส 18 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 1 นาที
ครั้งที่ 5 (อังคาร 22 ธ.ค.) 59 นาที
ครั้งที่ 6 (พฤหัส 24 ธ.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 7 (อังคาร 5 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 3 นาที
ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดี 7 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 1 นาที

คณิตศาสตร์ พี่โดม ป.2/2 เทอม 2/2020

คณิตศาสตร์ พี่โดม ป.2/2 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์