30 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ประถม
P'DOME

วิทยาศาสตร์ พี่โดม ป.3/2 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ พี่โดม ป.3/2 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ พี่โดม ป.3/2 เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 7 ชั่วโมง 7 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 5 ธ.ค.) 50 นาที
ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ 6 ธ.ค.) 53 นาที
ครั้งที่ 3 (อาทิตย์ 13 ธ.ค.) 55 นาที
ครั้งที่ 4 (เสาร์ 19 ธ.ค.) 52 นาที
ครั้งที่ 5 (อาทิตย์ 20 ธ.ค.) 52 นาที
ครั้งที่ 6 (ศุกร์ 25 ธ.ค.) 54 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 9 ม.ค.) 54 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 10 ม.ค.) 53 นาที

วิทยาศาสตร์ พี่โดม ป.3/2 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ พี่โดม ป.3/2 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์