30 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ประถม
P'DOME

วิทยาศาสตร์ พี่โดม ป.3/1 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ พี่โดม ป.3/1 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ พี่โดม ป.3/1 เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 5 ชั่วโมง 40 นาที
ครั้งที่ 1 (พุธ 9 ธ.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 2 (ศุกร์ 11 ธ.ค.) 58 นาที
ครั้งที่ 3 (พุธ 16 ธ.ค.) 55 นาที
ครั้งที่ 4 (ศุกร์ 18 ธ.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 5 (พุธ 23 ธ.ค.) 55 นาที
ครั้งที่ 6 (พุธ 6 ม.ค.) 55 นาที

วิทยาศาสตร์ พี่โดม ป.3/1 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ พี่โดม ป.3/1 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์