30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

ฟิสิกส์
P'NATE

ฟิสิกส์ ม.1 BR เทอม 2/2020

ฟิสิกส์ ม.1 BR เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ฟิสิกส์ ม.1 BR เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
VDO ย้อนหลัง 11 ชั่วโมง 35 นาที
ครั้งที่ 1 -ชนิดของแรง-(อังคาร 12 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 28 นาที
ครั้งที่ 2 -กฎนิวตัน 3 ข้อ-(พฤหัส 10 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 3 -กฎนิวตัน 3 ข้อและแรงเชื่อมโยงการเคลื่อนที่-(อังคาร 15 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 33 นาที
ครั้งที่ 4- แรงเชื่อมโยงการเคลื่อนที่-(พฤหัส 17 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 32 นาที
ครั้งที่ 5 -แรงเสียดทาน-(อังคาร 22 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 6 -รูปแบบโจทย์เรื่องแรง 23 รูปแบบ-(พฤหัส 24 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 7 -รูปแบบโจทย์เรื่องแรง 23 รูปแบบ-(อังคาร 5 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 31 นาที
ครั้งที่ 8 -รูปแบบโจทย์เรื่องแรง 23 รูปแบบ-(พฤหัส 7 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 22 นาที

ฟิสิกส์ ม.1 BR เทอม 2/2020

ฟิสิกส์ ม.1 BR เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์