30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

ภาษาอังกฤษ
P'MAY

ภาษาอังกฤษ ม.2 BR เทอม 2/2020

ภาษาอังกฤษ ม.2 BR เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ม.2 BR เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 14 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 5 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ 6 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 31 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 12 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 4 (อาทิตย์ 13 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 19 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 13 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 20 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 28 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 26 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 27 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 10 (อาทิตย์ 10 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 30 นาที
ครั้งที่ 9 (เสาร์ 9 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 38 นาที

ภาษาอังกฤษ ม.2 BR เทอม 2/2020

ภาษาอังกฤษ ม.2 BR เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์