30 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

ภาษาอังกฤษ
P'JAM

ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอม 2/2020

ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 6 ชั่วโมง 45 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 5 ธ.ค.) 54 นาที
ครั้งที่ 2 (เสาร์ 12 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 4 นาที
ครั้งที่ 3 (อาทิตย์ 13 ธ.ค.) 56 นาที
ครั้งที่ 4 (เสาร์ 19 ธ.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 5 (อาทิตย์ 20 ธ.ค.) 53 นาที
ครั้งที่ 7 (อาทิตย์ 10 ม.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 6 (เสาร์ 9 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 2 นาที

ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอม 2/2020

ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์