30 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

ภาษาอังกฤษ
P'JAM

ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 2/2020

ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 7 ชั่วโมง 23 นาที
ครัั้งที่ 1 (เสาร์ 5 ธ.ค.) 59 นาที
ครัั้งที่ 2 (อาทิตย์ 6 ธ.ค.) 39 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 12 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง
ครั้งที่ 4 (อาทิตย์ 13 ธ.ค.) 59 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 19 ธ.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 20 ธ.ค.) 45 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 9 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 4 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 10 ม.ค.) 57 นาที

ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 2/2020

ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์