30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
P'CHERRY

วิทยาศาสตร์ ม.2 BR เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ม.2 BR เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ม.2 BR เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 10 ชั่วโมง 26 นาที
ครัั้งที่ 1 (เสาร์ 5 ธ.ค.) 50 นาที
ครัั้งที่ 2 (อาทิตย์ 6 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 2 นาที
ครัั้งที่ 3 (เสาร์ 12 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 10 นาที
ครั้งที่ 4 (อาทิตย์ 13 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 4 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 19 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 7 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 20 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 26 ธ.ค.) 56 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 27 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 2 นาที
ครั้งที่ 9 (เสาร์ 9 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 5 นาที
ครั้งที่ 10 (อาทิตย์ 10 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 5 นาที

วิทยาศาสตร์ ม.2 BR เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ม.2 BR เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์