30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
P'CHERRY

วิทยาศาสตร์ ม.1 BR เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ม.1 BR เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ม.1 BR เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 8 ชั่วโมง 58 นาที
ครั้งที่ 1 (พุธ 9 ธ.ค.) 50 นาที
ครั้งที่ 2 (เสาร์ 12 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 4 นาที
ครั้งที่ 3 (พุธ 16 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 7 นาที
ครั้งที่ 4 (เสาร์ 19 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 8 นาที
ครั้งที่ 5 (พุธ 23 ธ.ค.) 53 นาที
ครั้งที่ 6 (เสาร์ 26 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 12 นาที
ครั้งที่ 7 (พุธ 6 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 34 นาที
ครั้งที่ 8 (เสาร์ 9 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 6 นาที

วิทยาศาสตร์ ม.1 BR เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ม.1 BR เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์