30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ประถม
P'NARD

วิทยาศาสตร์ ป.6/2 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ป.6/2 เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ป.6/2 เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 10 ชั่วโมง 41 นาที
ครั้งที่ 1 (อาทิตย์ 6 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 2 (จันทร์ 7 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 4 (จันทร์ 14 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 5 (อาทิตย์ 20 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 6 (จันทร์ 21 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 3 (อาทิตย์ 13 ธ.ค.) 56 นาที
ครั้งที่ 7 (อาทิตย์ 27 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 30 นาที
ครั้งที่ 8 (จันทร์ 28 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 22 นาที

วิทยาศาสตร์ ป.6/2 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ป.6/2 เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์