30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ประถม
P'NARD

วิทยาศาสตร์ ป.6/1 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ป.6/1 เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ป.6/1 เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 9 ชั่วโมง 47 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 5 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 27 นาที
ครั้งที่ 2 (จันทร์ 7 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 12 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 4 (จันทร์ 14 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 28 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 19 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 32 นาที
ครั้งที่ 6 ( จันทร์ 21 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 8 (จันทร์ 28 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที

วิทยาศาสตร์ ป.6/1 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ป.6/1 เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์