30 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ประถม
P'NARD

วิทยาศาสตร์ ป.5/1 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ป.5/1 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ป.5/1 เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 4 ชั่วโมง 38 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 5 ธ.ค.) 46 นาที
ครั้งที่ 2 -PART 1- (อาทิตย์ 6 ธ.ค.) 23 นาที
ครั้งที่ 2 -PART 2- (อาทิตย์ 6 ธ.ค.) 23 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 12 ธ.ค.) 47 นาที
ครั้งที่ 4 (อาทิตย์ 13 ธ.ค.) 29 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 19 ธ.ค.) 54 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 20 ธ.ค.) 52 นาที

วิทยาศาสตร์ ป.5/1 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ป.5/1 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์