30 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ประถม
P'NARD

วิทยาศาสตร์ ป.4/2 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ป.4/2 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ป.4/2 เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 6 ชั่วโมง 0 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 5 ธ.ค.) 43 นาที
ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ 6 ธ.ค.) 48 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 12 ธ.ค.) 51 นาที
ครั้งที่ 4 (อาทิตย์ 13 ธ.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 19 ธ.ค.) 50 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 20 ธ.ค.) 55 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 9ม.ค.) 53 นาที

วิทยาศาสตร์ ป.4/2 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ป.4/2 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์