30 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ประถม
P'NARD

วิทยาศาสตร์ ป.4/1 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ป.4/1 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ป.4/1 เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 7 ชั่วโมง 50 นาที
ครั้งที่ 1 (พุธ 9 ธ.ค.) 55 นาที
ครั้งที่ 2 (ศุกร์ 11 ธ.ค.) 59 นาที
ครั้งที่ 3 (พุธ 16 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 2 นาที
ครั้งที่ 4 (ศุกร์ 18 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง
ครั้งที่ 5 (พุธ 23 ธ.ค.) 51 นาที
ครั้งที่ 6 (ศุกร์ 25 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 8 นาที
ครั้งที่ 7 (พุธ 6 ม.ค.) 54 นาที
ครั้งที่ 8 (ศุกร์ 8 ม.ค.) 58 นาที

วิทยาศาสตร์ ป.4/1 เทอม 2/2020

วิทยาศาสตร์ ป.4/1 เทอม 2/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์