30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร์ ม.ต้น
P'MAC

คณิตศาสตร์ ม.1 UPPRO เทอม 2/2020

คณิตศาสตร์ ม.1 UPPRO เทอม 2/2020

3,800.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
คณิตศาสตร์ ม.1 UPPRO เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 9 ชั่วโมง 7 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 5 ธ.ค. 63) 1 ชั่วโมง 15 นาที
ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ 6 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 12 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 11 นาที
ครั้งที่ 4 (อาทิตย์ 13 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 11 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 19 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 7 (อาทิตย์ 10 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 17 นาที
ครั้งที่ 6 (เสาร์ 9 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 27 นาที

คณิตศาสตร์ ม.1 UPPRO เทอม 2/2020

คณิตศาสตร์ ม.1 UPPRO เทอม 2/2020

3,800.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์