30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร์ ม.ต้น
P'MAC

คณิตศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 2/2020

คณิตศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
คณิตศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 8 ชั่วโมง 56 นาที
ครั้งที่ 1 (ศุกร์ 4 ธ.ค. 63) 1 ชั่วโมง 15 นาที
ครั้งที่ 2 (เสาร์ 5 ธ.ค. 63) 1 ชั่วโมง 12 นาที
ครั้งที่ 3 (ศุกร ์ 11 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 4 (เสาร์ 12 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 5 (ศุกร์ 18 ธ.ค.) 0 วินาที
ครั้งที่ 6 (เสาร์ 19 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 9 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 6 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 10 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 13 นาที

คณิตศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 2/2020

คณิตศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์