30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร์ ม.ต้น
P'MAC

คณิตศาสตร์ ม.1 BR เทอม 2/2020

คณิตศาสตร์ ม.1 BR เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
คณิตศาสตร์ ม.1 BR เทอม 2/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 12 ชั่วโมง 15 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 5 ธ.ค. 63) 1 ชั่วโมง 10 นาที
ครั้งที่ 2 (เสาร์ 12 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 3 (อาทิตย์ 13 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 28 นาที
ครั้งที่ 4 (เสาร์ 19 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 5 (อาทิตย์ 20 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 6 (เสาร์ 26 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 7 (อาทิตย์ 27 ธ.ค.) 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 8 (เสาร์ 9 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 17 นาที
ครั้งที่ 9 (อาทิตย์ 10 ม.ค.) 1 ชั่วโมง 27 นาที

คณิตศาสตร์ ม.1 BR เทอม 2/2020

คณิตศาสตร์ ม.1 BR เทอม 2/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์