8 ครั้ง (8 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ประถม
P'NARD

วิทยาศาสตร์ ป.4 ปิดเทอม พ.ย. 2020

วิทยาศาสตร์ ป.4 ปิดเทอม พ.ย. 2020

1,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์  ป.4 ปิดเทอม พ.ย. 2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 7 ชั่วโมง 10 นาที
ครั้งที่ 1 (จันทร์ 16 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 2 นาที
ครั้งที่ 2 (พุธ 18 พ.ย.) 55 นาที
ครั้งที่ 3 (ศุกร์ 20 พ.ย.) 50 นาที
ครั้งที่ 4 (เสาร์ 21 พ.ย.) 38 นาที
ครั้งที่ 5 (จันทร์ 23 พ.ย.) 49 นาที
ครั้งที่ 6 (พุธ 25 พ.ย.) 56 นาที
ครั้งที่ 7 (ศุกร์ 27 พ.ย.) 55 นาที
ครั้งที่ 8 (เสาร์ 28 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 2 นาที

วิทยาศาสตร์ ป.4 ปิดเทอม พ.ย. 2020

วิทยาศาสตร์ ป.4 ปิดเทอม พ.ย. 2020

1,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์