12 ครั้ง (18 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร์ ประถม
P'MAC

คณิตศาสตร์ ป.6/1 ปิดเทอม พ.ย. 2020

คณิตศาสตร์ ป.6/1 ปิดเทอม พ.ย. 2020

1,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
คณิตศาสตร์ ป.6/1 ปิดเทอม พ.ย. 2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 17 ชั่วโมง 4 นาที
ครั้งที่ 1 (จันทร ์9 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 2 (อังคาร 10 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 3 (พุธ 11 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 4 (พฤหัส 12 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 17 นาที
ครั้งที่ 5 (ศุกร์ 13 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 28 นาที
ครั้งที่ 6 (เสาร์ 14 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 7 (จันทร์ 16 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 33 นาที
ครั้งที่ 8 (อังคาร 17 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 30 นาที
ครั้งที่ 9 (พุธ 18 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 27 นาที
ครั้งที่ 10 (พฤหัส 19 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 11 (ศุกร์ 20 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 12 (เสาร์ 21 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 34 นาที

คณิตศาสตร์ ป.6/1 ปิดเทอม พ.ย. 2020

คณิตศาสตร์ ป.6/1 ปิดเทอม พ.ย. 2020

1,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์