12 ครั้ง (18 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ประถม
P'NARD

วิทยาศาสตร์ ป.6/2 ปิดเทอม พ.ย. 2020

วิทยาศาสตร์ ป.6/2 ปิดเทอม พ.ย. 2020

1,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ป.6/2 ปิดเทอม พ.ย. 2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 15 ชั่วโมง 49 นาที
ครั้งที่ 1 (จันทร์ 9 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 8 นาที
ครั้งที่ 2 (อังคาร 10 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 1 นาที
ครั้งที่ 3 (พฤหัส 12 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 4 (ศุกร์ 13 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 14 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 6 (จันทร์ 16 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 7 (อังคาร 17 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 8 (พุธ 18 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 9 (พฤหัส 19 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 10 นาที
ครั้งที่ 10 (ศุกร์ 20 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 11 (เสาร์ 21 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 12 นาที
ครั้งที่ 12 (จันทร์ 23 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 35 นาที

วิทยาศาสตร์ ป.6/2 ปิดเทอม พ.ย. 2020

วิทยาศาสตร์ ป.6/2 ปิดเทอม พ.ย. 2020

1,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์