12 ครั้ง (24 ชั่วโมง)

ฟิสิกส์
P'NATE

ฟิสิกส์ ม.3 BR ปิดเทอม พ.ย. 2020

ฟิสิกส์ ม.3 BR ปิดเทอม พ.ย. 2020

2,400.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ฟิสิกส์ ม.3 BR ปิดเทอม พ.ย. 2020
โครงสร้างหลักสูตร
วิดีโอเรียนย้อนหลัง 26 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 7 -งานพลังงานและสมดุล- (จันทร์ 16 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 52 นาที
ครั้งที่ 1-การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง- (จันทร์ 9 พ.ย.) 2 ชั่วโมง
ครั้งที่ 5 แรงและกฎของนิวตัน (ศุกร์ 13 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 50 นาที
ครั้งที่ 6 งานและพลังงาน (เสาร์ 14 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 41 นาที
ครั้งที่ 2-การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง- (อังคาร 10 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 57 นาที
ครั้งที่ 3-การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์และวงกลม- (พุธ 11 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 56 นาที
ครั้งที่ 4-แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน- (พฤหัส 12 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 55 นาที
ครั้งที่ 8 -แรงลอยตัว- (อังคาร 17 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 54 นาที
EXTRA1 -ไฟฟ้ากระแส- (พุธ 18 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 57 นาที
ครั้งที่ 9 -ความร้อนและโครงสร้างโลก- (พุธ 18 พ.ย.) 2 ชั่วโมง
EXTRA2 -ไฟฟ้ากระแส- (พฤหัส 19 พ.ย.) 42 นาที
ครั้งที่ 10 -ทบทวนข้อสอบเก่าครั้งที่ 1- (พุธ 18 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 52 นาที
ครั้งที่ 11 -ทบทวนข้อสอบเก่าครั้งที่ 2- (พฤหัส 18 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 17 นาที
ครั้งที่ 12 -สรุปเนื้อหาครั้งที่1- (ศุกร์ 19 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 47 นาที
ครั้งที่ 13 -สรุปเนื้อหาครั้งที่2- (ศุกร์ 19 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 30 นาที

ฟิสิกส์ ม.3 BR ปิดเทอม พ.ย. 2020

ฟิสิกส์ ม.3 BR ปิดเทอม พ.ย. 2020

2,400.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์