8 ครั้ง 12 ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ
P'MAY

ภาษาอังกฤษ ม.1-2 ปิดเทอม พ.ย. 2020

ภาษาอังกฤษ ม.1-2 ปิดเทอม พ.ย. 2020

1,300.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ม.1-2 ปิดเทอม พ.ย. 2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 16 ชั่วโมง 12 นาที
ครั้งที่ 1 (จันทร์ 9 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 1 (จันทร์ 9 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 2 (พุธ 11 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 35 นาที
ครั้งที่ 4 (เสาร์ 14 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 3 (ศุกร์ 13 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 32 นาที
ครั้งที่ 2 (พุธ 11 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 35 นาที
ครั้งที่ 3 (ศุกร์ 13 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 32 นาที
ครั้งที่ 5 (จันทร์ 16 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 28 นาที
ครั้งที่ 6 (พุธ 18 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 7 (ศุกร์ 20 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 8 (เสาร์ 21 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 33 นาที

ภาษาอังกฤษ ม.1-2 ปิดเทอม พ.ย. 2020

ภาษาอังกฤษ ม.1-2 ปิดเทอม พ.ย. 2020

1,300.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์