10 ครั้ง (1 ชั่วโมง)

ภาษาอังกฤษ
P'MAY

ภาษาอังกฤษ ป.6/2 ปิดเทอม พ.ย. 2020

ภาษาอังกฤษ ป.6/2 ปิดเทอม พ.ย. 2020

1,600.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ป.6/2 ปิดเทอม พ.ย. 2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 13 ชั่วโมง 11 นาที
ครั้งที่ 1 (จันทร์ 9 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 31 นาที
ครั้งที่ 2 (อังคาร 10 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 3 (พฤหัส 12 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 13 นาที
ครั้งที่ 4 (ศุกร์ 13 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 14 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 31 นาที
ครั้งที่ 6 (จันทร์ 16 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 13 นาที
ครั้งที่ 7 (อังคาร 17 พ.ย.) 44 นาที
ครั้งที่ 8 (พุธ 18 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 9 (พฤหัส 19 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 36 นาที
ครั้งที่ 10 (ศุกร์ 20 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 11 นาที

ภาษาอังกฤษ ป.6/2 ปิดเทอม พ.ย. 2020

ภาษาอังกฤษ ป.6/2 ปิดเทอม พ.ย. 2020

1,600.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์