15 ครั้ง (24 ชั่วโมง)

ฟิสิกส์
P'NATE

ฟิสิกส์ ม.3 PCSHS ปิดเทอม พ.ย. 2020

ฟิสิกส์ ม.3 PCSHS ปิดเทอม พ.ย. 2020

2,400.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ฟิสิกส์ ม.3 PCSHS ปิดเทอม พ.ย. 2020
โครงสร้างหลักสูตร
วิดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 25 ชั่วโมง 43 นาที
ครั้งที่ 1-การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง- (จันทร์ 2 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 33 นาที
ครั้งที่ 9-สมดุลและแรงลอยตัว- (เสาร์14 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 51 นาที
ครั้งที่ 10-แรงลอยตัวและความร้อน- (จันทร์16 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 58 นาที
ครั้งที่ 2-การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง- (อังคาร 3 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 30 นาที
ครั้งที่ 3-การเคลื่อนทีแบบโปรเจคไทล์- (พุธ 4 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 49 นาที
ครั้งที่ 4-1-การเคลื่อนทีแบบวงกลม- (พฤหัส 5 พ.ย.) 17 นาที
ครั้งที่ 4-2-การเคลื่อนทีแบบวงกลม- (พฤหัส 5 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 5-แรงและกฎของนิวตัน- (อังคาร 10 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 54 นาที
ครั้งที่ 6-แรงและกฎของนิวตัน&งานและพลังงาน- (พุธ11 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 55 นาที
ครั้งที่ 7-งานและพลังงาน- (พฤหัส 12 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 55 นาที
ครั้งที่ 8-งานและพลังงานและสมดุลการหมุน- (ศุกร์ 13 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 52 นาที
ครั้งที่ 11-เฉลยแนวข้อสอบเก่า- (อังคาร17 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 48 นาที
ครั้งที่12 -ไฟฟ้ากระแส- (พุธ 18 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 57 นาที
ครั้งที่13 -ไฟฟ้ากระแส2- (พฤหัส 18 พ.ย.) 42 นาที
ครั้งที่14 -โครงสร้างโลกและหิน- (พฤหัส 19 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 12 นาที
ครั้งที่15 -สรุปก่อนสอบ- (ศุกร์ 20 พ.ย.) 2 ชั่วโมง 1 นาที

ฟิสิกส์ ม.3 PCSHS ปิดเทอม พ.ย. 2020

ฟิสิกส์ ม.3 PCSHS ปิดเทอม พ.ย. 2020

2,400.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์