15 ครั้ง (24 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร์ ม.ต้น
P'MAC

คณิตศาสตร์ ม.3 PCSHS ปิดเทอม พ.ย. 2020

คณิตศาสตร์ ม.3 PCSHS ปิดเทอม พ.ย. 2020

2,400.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
คณิตศาสตร์ ม.3 PCSHS ปิดเทอม พ.ย. 2020
โครงสร้างหลักสูตร
วิดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 22 ชั่วโมง 3 นาที
ครั้งที่ 11 (จันทร์ 16 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 12 (อังคาร 17 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 32 นาที
ครั้งที่ 1 (จันทร ์9 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 10 นาที
ครั้งที่ 10 (ศุกร์ 13 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 27 นาที
ครั้งที่ 2 (อังคาร 3 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 3 (พุธ 4 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 4 (พฤหัส 5 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 55 นาที
ครั้งที่ 5 (ศุกร์ 6 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 30 นาที
ครั้งที่ 6 (จันทร ์9 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 32 นาที
ครั้งที่ 7 (อังคาร 10 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 8 (พุธ 11 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 9 (พฤหัส 12 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 30 นาที
ครั้งที่ 13 (พุธ 18 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 14 (พฤหัส 19 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 15 (ศุกร์ 20 พ.ย.) 1 ชั่วโมง 35 นาที

คณิตศาสตร์ ม.3 PCSHS ปิดเทอม พ.ย. 2020

คณิตศาสตร์ ม.3 PCSHS ปิดเทอม พ.ย. 2020

2,400.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์