30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

ฟิสิกส์
P'NATE

ฟิสิกส์ ม.3 PCSHS เทอม 1/2020

ฟิสิกส์ ม.3 PCSHS เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ฟิสิกส์ ม.3 PCSHS เทอม 1/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 34 ชั่วโมง 41 นาที
ครั้งที่ 1 (อาทิตย์ 12 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ 19 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 3 (อาทิตย์ 26 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 4 (เสาร์ 1 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 8 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 9 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 12 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 15 ส.ค.) 59 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 16 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 10 นาที
ครั้งที่ 9 -MIDTERM- (เสาร์ 22 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 10 -MIDTERM- (อังคาร 25 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 29 นาที
ครั้งที่ 11 (เสาร์ 29 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 12 (อาทิตย์ 30 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 13 -EXTRA THURSDAY- (พฤหัส 3 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 2 นาที
ครั้งที่ 14 (ศุกร์ 4 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 27 นาที
ครั้งที่ 15 -EXTRA THURSDAY- (พฤหัส 11 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 9 นาที
ครั้งที่ 16 (เสาร์ 12 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 11 นาที
ครั้งที่ 17 (อาทิตย์ 13 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 18 -EXTRA THURSDAY- (พฤหัส 17 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 10 นาที
ครั้งที่ 19 (เสาร์ 19 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 20 (อาทิตย์ 20 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 17 นาที
ครั้งที่ 21 (เสาร์ 26 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 10 นาที
ครั้งที่ 22 (อาทิตย์ 27 ก.ย.) 38 นาที
ครั้งที่ 23 - EXTRA THURSDAY- (พฤหัส 8 ต.ค.) 56 นาที
ครั้งที่ 24 (เสาร์ 10 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 25 (อาทิตย์ 11 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 26 -EXTRA THURSDAY- (พฤหัส 15 ต.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 27 (เสาร์ 17 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 12 นาที
ครั้งที่ 28 (อาทิตย์ 18 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 7 นาที
ครั้งที่ 29 -EXTRA THURSDAY- (พฤหัส 22 ต.ค.) 47 นาที

ฟิสิกส์ ม.3 PCSHS เทอม 1/2020

ฟิสิกส์ ม.3 PCSHS เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์