30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

ฟิสิกส์
P'NATE

ฟิสิกส์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020

ฟิสิกส์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ฟิสิกส์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 26 ชั่วโมง 35 นาที
ครั้งที่ 15 (เสาร์ 26 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 14 (ศุกร์ 25 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 11 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 2 (เสาร์ 18 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 15 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 25 ก.ค.) 58 นาที
ครั้งที่ 4 (เสาร์ 1 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 5 (ศุกร์ 7 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 6 (เสาร์ 8 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 7 (ศุกร์ 14 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 8 (เสาร์ 15 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 9 -GRAPH- (ศุกร์ 21 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 15 นาที
ครั้งที่ 10 -GRAPH- (ศุกร์ 28 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 31 นาที
ครั้งที่ 11 -GRAPH- (เสาร์ 29 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 12 -5สูตรการเคลื่อนที่- (ศุกร์ 4 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 11 นาที
ครั้งที่ 13 (เสาร์ 12 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 16 (ศุกร์ 9 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 17 (เสาร์ 10 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 18 (ศุกร์ 16 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 12 นาที
ครั้งที่ 19 (เสาร์ 17 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 20 (ศุกร์ 23 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 20 นาที

ฟิสิกส์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020

ฟิสิกส์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์