30 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

ภาษาอังกฤษ
P'JAM

ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 1/2020

ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 1/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 1/2020
 
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 27 ชั่วโมง 35 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 11 ก.ค.) 53 นาที
ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ 12 ก.ค.) 1 ชั่วโมง
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 18 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 2 นาที
ครั้งที่ 4 (อาทิตย์ 19 ก.ค.) 56 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 25 ก.ค.) 46 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 26 ก.ค.) 59 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 1 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 2 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 2 ส.ค.) 56 นาที
ครั้งที่ 9 (เสาร์ 8 ส.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 10 (อาทิตย์ 9 ส.ค.) 1 ชั่วโมง
ครั้งที่ 11 (เสาร์ 15 ส.ค.) 51 นาที
ครั้งที่ 13 (อาทิตย์ 23 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 6 นาที
ครั้งที่ 12 (เสาร์ 22 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 9 นาที
ครั้งที่ 14 (เสาร์ 29 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 4 นาที
ครั้งที่ 15 (อาทิตย์ 30 ส.ค) 1 ชั่วโมง 8 นาที
ครั้งที่ 17 (อาทิตย์ 13 ก.ย.) 56 นาที
ครั้งที่ 18 (เสาร์ 19 ก.ย.) 58 นาที
ครั้งที่ 19 (อาทิตย์ 20 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 5 นาที
ครั้งที่ 21 (อาทิตย์ 27 ก.ย.) 50 นาที
ครั้งที่ 20 (เสาร์ 26 ก.ย.) 59 นาที
ครั้งที่ 22 (อาทิตย์ 4 ต.ค.) 50 นาที
ครั้งที่ 23 (เสาร์ 10 ต.ค.) 52 นาที
ครั้งที่ 24 (อาทิตย์ 11 ต.ค.) 52 นาที
ครั้งที่ 26 (เสาร์ 17 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 3 นาที
ครั้งที่ 25 (อังคาร 13 ต.ค.) 58 นาที
ครั้งที่ 27 (อาทิตย์ 18 ต.ค.) 42 นาที
ครั้งที่ 28 (อาทิตย์ 25 ต.ค.) 48 นาที
ครั้งที่ 30 (เสาร์ 31 ต.ค.) 53 นาที
ครั้งที่ 28 (อาทิตย์ 25 ต.ค.) 48 นาที

ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 1/2020

ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 1/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์