30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
P'CHERRY

วิทยาศาสตร์ ม.2 BR เทอม 1/2020

วิทยาศาสตร์ ม.2 BR เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ม.2 BR เทอม 1/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 31 ชั่วโมง 35 นาที
ครั้งที่ 21 (เสาร์ 26 ก.ย.) 46 นาที
ครั้งที่ 1 (อาทิตย์ 12 ก.ค.) 45 นาที
ครั้งที่ 2 (ศุกร์ 17 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 4 (ศุกร์ 24 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 5 (อาทิตย์ 26 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 6 (ศุกร์ 31 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 7 (อาทิตย์ 2 ส.ค.) 37 นาที
ครั้งที่ 7 เพิ่มเติม (อาทิตย์ 2 ส.ค.) 37 นาที
ครั้งที่ 8 (เสาร์ 8 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 9 (อาทิตย์ 9 ส.ค.) 28 นาที
ครั้งที่ 10 (เสาร์ 15 ส.ค.) 44 นาที
ครั้งที่ 11 (อาทิตย์ 16 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 2 นาที
ครั้งที่ 12 (เสาร์ 22 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 13 -ติวเสริม ระบบย่อยอาหาร-(อาทิตย์ 23 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 13 นาที
ครั้งที่ 13 -ติวเสริม ระบบสืบพันธุ์- (อาทิตย์ 23 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 59 นาที
ครั้งที่ 14 (เสาร์ 29 ส.ค.) 58 นาที
ครั้งที่ 15 (อาทิตย์ 30 ส.ค) 1 ชั่วโมง 7 นาที
ครั้งที่ 16 (เสาร์ 12 ก.ย.) 56 นาที
ครั้งที่ 17 (อาทิตย์ 13 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 12 นาที
ครั้งที่ 18 (เสาร์ 19 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 15 นาที
ครั้งที่ 19 -การเคลื่อนที่ by พี่เนตร- (เสาร์ 19 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 3 นาที
ครั้งที่ 20 (อาทิตย์ 20 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 13 นาที
ครั้งที่ 22 (อาทิตย์ 27 ก.ย.) 56 นาที
ครั้งที่ 23 (ศุกร์ 9 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 4 นาที
ครั้งที่ 24 (เสาร์ 10 ต.ค.) 31 นาที
ครั้งที่ 25 (อาทิตย์ 11 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 8 นาที
ครั้งที่ 26 (อังคาร 13 ต.ค.) 27 นาที
ครั้งที่ 27 -VECTOR BY P'NATE- (พุธ 14 ต.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 28 (เสาร์ 17 ต.ค.) 17 นาที
ครั้งที่ 29 (อาทิตย์ 18 ต.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 30 (เสาร์ 24 ต.ค.) 22 นาที
ครั้งที่ 31 (เสาร์ 31 ต.ค.) 47 นาที

วิทยาศาสตร์ ม.2 BR เทอม 1/2020

วิทยาศาสตร์ ม.2 BR เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์