30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
P'CHERRY

วิทยาศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020

วิทยาศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020
 
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 26 ชั่วโมง 9 นาที
ครั้งที่ 14 (เสาร์ 26 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 1 (อาทิตย์ 12 ก.ค.) 46 นาที
ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ 19 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 3 (อาทิตย์ 26 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 4 (เสาร์ 1 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 27 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 8 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 29 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 9 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 15 ส.ค.) 46 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 16 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 9 (พฤหัส 20 ส.ค.) 2 ชั่วโมง 9 นาที
ครั้งที่ 10 PART2 (เสาร์ 29 ส.ค.) 10 วินาที
ครั้งที่ 10 PART1 (เสาร์ 29 ส.ค.) 48 นาที
ครั้งที่ 11 (อาทิตย์ 30 ส.ค) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 13 (อาทิตย์ 13 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 15 (อาทิตย์ 27 ก.ย.) 57 นาที
ครั้งที่ 17 (จันทร์ 5 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 18 (พฤหัส 8 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 10 นาที
ครั้งที่ 19 (เสาร์ 10 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 5 นาที
ครั้งที่ 20 (อาทิตย์ 11 ต.ค.) 47 นาที
ครั้งที่ 21 (จันทร์ 12 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 17 นาที
ครั้งที่ 22 (เสาร์ 17 ต.ค.) 48 นาที
ครั้งที่ 23 (อาทิตย์ 18 ต.ค.) 52 นาที
ครัั้งที่ 24 (เสาร์ 24 ต.ค.) 43 นาที

วิทยาศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020

วิทยาศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์