30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
P'CHERRY

วิทยาศาสตร์ ม.1 BR เทอม 1/2020

วิทยาศาสตร์ ม.1 BR เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ม.1 BR เทอม 1/2020
 
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 42 ชั่วโมง 44 นาที
ครั้งที่ 21 (เสาร์ 26 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 12 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 11 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 36 นาที
ครั้งที่ 2 (พุธ 15 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 18 ก.ค. ) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 4 (พุธ 22 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 25 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 6 (พุธ 29 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 5 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 1 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 15 นาที
ครั้งที่ 8 (พุธ 5 ส.ค. ) 32 นาที
ครั้งที่ 9 (เสาร์ 8 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 10 (พุธ 12 ส.ค.) 10 นาที
ครั้งที่ 10 เพิ่มเติม (พุธ 12 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 11 นาที
ครั้งที่ 11 (เสาร์ 15 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 12 (พุธ 19 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 13 (เสาร์ 22 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 14 (พุธ 26 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 39 นาที
ครั้งที่ 13 (เสาร์ 22 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 15 (เสาร์ 29 ส.ค.) 58 นาที
ครัั้งที่ 16 (พุธ 2 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 17 (เสาร์ 12 ก.ย.) 59 นาที
ครั้งที่ 18 (พุธ 16 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 10 นาที
ครั้งที่ 19 (เสาร์ 19 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 22 นาที
ครั้งที่ 20 (พุธ 23 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 53 นาที
ครั้งที่ 22 (จันทร์ 28 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 28 นาที
ครั้งที่ 23 (พุธ 30 ก.ย.) 57 นาที
ครั้งที่ 24 (พุธ 7 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 25 (เสาร์ 10 ต.ค.) 32 นาที
ครั้งที่ 26 (พุธ 14 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 28 นาที
ครั้งที่ 27 (เสาร์ 17 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 15 นาที
ครั้งที่ 28 (พุธ 21 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 39 นาที
ครั้งที่ 29 (เสาร์ 24 ต.ค.) 37 นาที
ครั้งที่ 30 (อาทิตย์ 25 ต.ค.) 3 ชั่วโมง 11 นาที
ครั้งที่ 31 -PART 1- (พุธ 28 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 31 -PART 2- (พุธ 28 ต.ค.) 37 นาที

วิทยาศาสตร์ ม.1 BR เทอม 1/2020

วิทยาศาสตร์ ม.1 BR เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์