30 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร์ ประถม
P'NARD

วิทยาศาสตร์ ป.4/2 เทอม 1/2020

วิทยาศาสตร์ ป.4/2 เทอม 1/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ป.4/2 เทอม 1/2020
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับดูย้อนหลัง 26 ชั่วโมง 31 นาที
ครั้งที่ 21 (เสาร์ 26 ก.ย.) 46 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 11 ก.ค.) 36 นาที
ครั้งที่ 2 (อาทิตย์ 12 ก.ค.) 54 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 18 ก.ค. ) 49 นาที
ครั้งที่ 4 (อาทิตย์ 19 ก.ค.) 52 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 25 ก.ค.) 49 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 26 ก.ค.) 53 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 1 ส.ค.) 44 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 2 ส.ค.) 42 นาที
ครั้งที่ 9 (เสาร์ 8 ส.ค.) 49 นาที
ครั้งที่ 10 (อาทิตย์ 9 ส.ค.) 51 นาที
ครั้งที่ 11 (เสาร์ 15 ส.ค.) 50 นาที
ครั้งที่ 12 (อาทิตย์ 16 ส.ค.) 51 นาที
ครั้งที่ 13 (เสาร์ 22 ส.ค.) 51 นาที
ครั้งที่ 14 (อาทิตย์ 23 ส.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 15 (เสาร์ 29 ส.ค.) 54 นาที
ครั้งที่ 16 (อาทิตย์ 30 ส.ค.) 57 นาที
ครั้งที่ 18 (อาทิตย์ 13 ก.ย.) 46 นาที
ครั้งที่ 17 (เสาร์ 12 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 59 นาที
ครั้งที่ 19 (เสาร์ 19 ก.ย.) 53 นาที
ครั้งที่ 20 (อาทิตย์ 20 ก.ย.) 53 นาที
ครั้งที่ 22 (อาทิตย์ 27 ก.ย.) 51 นาที
ครั้งที่ 23 (เสาร์ 3 ต.ค.) 53 นาที
ครั้งที่ 24 (อาทิตย์ 4 ต.ค.) 53 นาที
ครั้งที่ 25 (เสาร์ 10 ต.ค.) 48 นาที
ครั้งที่ 26 (อาทิตย์ 11 ต.ค.) 47 นาที
ครั้งที่ 27 (เสาร์ 17 ต.ค.) 50 นาที
ครั้งที่ 28 (อาทิตย์ 18 ต.ค.) 1 ชั่วโมง
ครั้งที่ 29 (เสาร์ 24 ต.ค.) 48 นาที
ครั้งที่ 30 (อาทิตย์ 25 ต.ค.) 50 นาที

วิทยาศาสตร์ ป.4/2 เทอม 1/2020

วิทยาศาสตร์ ป.4/2 เทอม 1/2020

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์