30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร์ ม.ต้น
P'MAC

คณิตศาสตร์ ม.1 UPPRO เทอม 1/2020

คณิตศาสตร์ ม.1 UPPRO เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
คณิตศาสตร์ ม.1 UPPRO เทอม 1/2020
 
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอดูย้อนหลัง 28 ชั่วโมง
ครั้งที่ 14 (เสาร์ 26 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 1 (อาทิตย์ 12 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 13 นาที
ครัั้งที่ 2 (อาทิตย์ 19 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 3 (อาทิตย์ 26 ก.ค.) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 4 (เสาร์ 1 ส.ค.) 40 นาที
ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม (เสาร์ 1 ส.ค.) 47 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 8 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 6 (อาทิตย์ 9 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 13 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 15 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 27 นาที
ครั้งที่ 8 (อาทิตย์ 16 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 35 นาที
ครั้งที่ 9 (เสาร์ 22 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 32 นาที
ครั้งที่ 10 (เสาร์ 29 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 31 นาที
ครั้งที่ 11 (อาทิตย์ 30 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 12 (เสาร์ 12 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครั้งที่ 13 (อาทิตย์ 13 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 15 (อาทิตย์ 27 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 30 นาที
ครั้งที่ 16 (เสาร์ 3 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 13 นาที
ครั้งที่ 17 (เสาร์ 10 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 18 (อาทิตย์ 11 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 34 นาที
ครั้งที่ 19 (เสาร์ 17 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 13 นาที
ครั้งที่ 20 (อาทิตย์ 18 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 16 นาที
ครั้งที่ 21 (เสาร์ 24 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 8 นาที
ครั้งที่ 22 (เสาร์ 24 ต.ค.) 0 วินาที

คณิตศาสตร์ ม.1 UPPRO เทอม 1/2020

คณิตศาสตร์ ม.1 UPPRO เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์