30 ครั้ง (45 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร์ ม.ต้น
P'MAC

คณิตศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020

คณิตศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
2020-1-MATH-M1PCSHS    คณิตศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020
 
โครงสร้างหลักสูตร
วีดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง 30 ชั่วโมง 32 นาที
ครั้งที่ 15 (เสาร์ 26 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 1 (เสาร์ 18 ก.ค.) 49 นาที
ครั้งที่ 2 (เสาร์ 25 ก.ค.) 30 นาที
ครั้งที่ 3 (เสาร์ 1 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 4 (ศุกร์ 7 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 45 นาที
ครั้งที่ 5 (เสาร์ 8 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 21 นาที
ครั้งที่ 6 (ศุกร์ 14 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 44 นาที
ครั้งที่ 7 (เสาร์ 15 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 19 นาที
ครั้งที่ 8 (ศุกร์ 21 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 26 นาที
ครั้งที่ 9 (เสาร์ 22 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 32 นาที
ครั้งที่ 10 (ศุกร์ 28 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 31 นาที
ครั้งที่ 11 (เสาร์ 29 ส.ค.) 1 ชั่วโมง 25 นาที
ครั้งที่ 12 (ศุกร์ 11 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 18 นาที
ครั้งที่ 13 (เสาร์ 12 ก.ย.) 1 ชั่วโมง 34 นาที
ครั้งที่ 14 (พฤหัส 24 ก.ย.) 2 ชั่วโมง
ครั้งที่ 16 (ศุกร์ 2 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 40 นาที
ครั้งที่ 17 (เสาร์ 3 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 13 นาที
ครั้งที่ 18 (ศุกร์ 9 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 12 นาที
ครั้งที่ 19 (เสาร์ 10 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 24 นาที
ครั้งที่ 20 (ศุกร์ 16 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 14 นาที
ครั้งที่ 21 (ศุกร์ 23 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 23 นาที
ครั้งที่ 22 (เสาร์ 24 ต.ค.) 1 ชั่วโมง 31 นาที

คณิตศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020

คณิตศาสตร์ ม.1 PCSHS เทอม 1/2020

4,000.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์